Werkwijze

Advocaat Esther Busch

Werkwijze advocaat Esther Busch

Gratis kennismaking

Tijdens de eerste afspraak zullen we eerst uw vraag of probleem inventariseren. Aan de hand daarvan bespreken we de mogelijkheden en wat voor u de beste aanpak is. Daarbij maken we ook afspraken over de kosten en bespreken we of het vanuit kostenoverwegingen zinvol is om rechtsmaatregelen te treffen.

Overleg

In de meeste situaties zal de eerste stap zijn om proberen in overleg met de andere partij de kwestie te regelen. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn verdient dit de voorkeur. Langdurende procedures hebben hun weerslag op kinderen en dat is het beste om te voorkomen. Als het overleg niet mogelijk is of het leidt niet tot overeenstemming, dan zal er na overleg met u een gerechtelijke procedure volgen. In beide situaties kunt u er zeker van zijn dat u op een deskundige manier en met oog voor de menselijke verhoudingen wordt bijgestaan.

Cliënten over Esther

Achtergrond en ervaring

” Na mijn studie rechten heb ik eerst enkele jaren
gewerkt als schuldhulpverlener voor (ex-)ondernemers, gevolgd door bewindvoerder Wsnp (Wet schuldsaneringsregeling voor natuurlijke
personen) voor (ex-)ondernemers en secretaris bij de afdeling insolventie van de rechtbank. In 2007 heb ik de stap naar de advocatuur gezet. Eerst heb ik gewerkt als faillissementscurator, met daarnaast een algemene rechtspraktijk. In de loop der tijd heb ik mij meer en meer
gespecialiseerd in het personen- en familierecht, voor zowel
particulieren als de (kleine) ondernemers.

Na werkzaam te zijn geweest bij drie verschillende advocatenkantoren heb ik per augustus 2016 mijn eigen kantoor Busch Advocatenkantoor opgericht, gericht op het personen- en familierecht. Vanuit mijn eigen kantoor kan ik nog beter mijn eigen koers varen en inspelen op relevante
ontwikkelingen op de markt, zodat ik mensen nog beter van dienst kan zijn.

Mijn kennis houd ik op peil door het volgen van jaarlijks meerdere cursussen en het overleggen met andere advocaten. In mijn vrije tijd zit ik veel op de racefiets of mountainbike”.

Esther Busch advocaat scheiding

Nederlandse orde van advocaten

Esther Busch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Personen- en Familierecht:

  • Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht Esther Busch elk kalenderjaar volgens de
normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te
behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ervaring Esther Busch advocaat familierecht

  • 2020 en 2021: Kascommissie MTB-Noordwest
  • 2016: Commissielid (PR en website) van Jong MKB NoordWest Holland.
  • 2012: Taalbegeleider bij Gilde  SamenSpraak Alkmaar
  • 2012/2015: opleiding van de Vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsmediators gevolgd.
  • 2010: Bestuursfunctie (penningmeester) van het bestuur van de Jonge Balie.