Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na. Wat kan ik doen?

Als de hoofdverzorger niet meewerkt aan de vastgestelde omgangsregeling, dan kunt u een advocaat inschakelen. Deze kan uw ex-partner aanschrijven met het verzoek mee te werken aan het hervatten van de omgangsregeling. Doet hij/zij dit niet, dan kan er een kort geding aanhangig gemaakt worden, waarin de rechter gevraagd wordt uw ex-partner te veroordelen om mee te werken aan omgang (onder het opleggen van een dwangsom).

Als de niet-verzorgende ouder niet meewerkt aan de vastgestelde omgangsregeling, kan hij/zij ook worden aangeschreven met het verzoek de omgangsregeling na te komen. Blijft de medewerking dan nog steeds uit, dan is het niet gebruikelijk, maar wel mogelijk, om een kort geding tot nakoming van de omgangsregeling te starten. De vraag is of een kort geding in dit geval wenselijk is, omdat het tegen de zin afdwingen van omgang mogelijk strijdig is met het belang van het kind.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met het kantoor opnemen of een afspraak maken voor het gratis spreekuur.

Iedere week is er gratis spreekuur met advocaat Esther Busch. Voor al uw vragen over familierecht.