Tarief advocaat

Wat kost een advocaat?

Tarieven Busch Advocatenkantoor

Heldere tarieven, geen verrassingen achteraf

Bij Busch Advocatenkantoor gelden heldere tarieven. U wilt geen verrassingen achteraf. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden (die verder op de pagina worden toegelicht):

 • Uurtarief: de werkzaamheden worden tegen een vast uurtarief in rekening gebracht.
 • Gefinancierde rechtsbijstand:
  als uw inkomen en vermogen onder de door de overheid vastgestelde
  inkomens- en vermogensgrenzen blijft, komt u mogelijk in aanmerking voor
  gefinancierde rechtshulp. Dat houdt in dat de overheid een deel van de
  advocaatkosten voor u betaalt.
 • Vaste prijzen: in sommige situaties is het mogelijk om een vaste prijs af te spreken.

Uurtarief

Het standaard uurtarief van Busch Advocatenkantoor bedraagt € 211,75, inclusief btw. In voorkomende gevallen kan een lager uurtarief worden overeengekomen, bijvoorbeeld indien uw inkomen net boven de grens voor gesubsidieerde rechtshulp ligt. Kantoorkosten worden niet apart in rekening gebracht.

Er kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en gemeentelijke leges voor het opvragen van uittreksels uit de Basis Registratie Personen.

Vaste prijzen

In sommige situaties kan er een vaste prijs worden afgesproken.

Bijkomende kosten

Indien er een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof gevoerd wordt, bent u in de meeste gevallen griffierecht verschuldigd. Daarnaast kunnen er gemeentelijke leges in rekening worden gebracht voor het opvragen van uittreksels (bijv. huwelijksakte en geboorteakte).
Tarief advocaat Alkmaar

Tarieven gesubsidieerde rechtsbijstand

Tijdens het eerste gesprek kijken we of u in aanmerking komt
voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als dat het geval
is, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van
uw (gezins-) inkomen en vermogen van twee jaar gelden (het peiljaar). De
gezinssamenstelling ten tijde van de aanvraag is bepalend en niet de
gezinssamenstelling van 2 jaar geleden.

Mocht uw huidige (gezins-) inkomen of vermogen met ten minste 15%
zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar, dan kunt u een verzoek tot
peiljaarverlegging indienen. Bij toekenning van de toevoeging na
peiljaarverlegging moet u er rekening mee houden dat er een
herbeoordeling van uw inkomen en vermogen plaatsvindt nadat de
belastingdienst de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het
peiljaar jaar heeft opgelegd. Dat kan tot gevolg hebben dat de
toevoeging wordt ingetrokken en dat de aan de advocaat uitgekeerde
subsidie bij u wordt teruggevorderd.

U vindt de normen en nadere informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Met een doorverwijzing (zogenaamd diagnosedocument) van het Juridisch
Loket krijgt u een korting van € 58,– op de eigen bijdrage. Het
Juridisch Loket is bereikbaar op 0900-8020 (€ 0,25 pm). Ook kunt u via
de website www.juridischloket.nl een afspraak maken voor het bezoeken van een vestiging van het Juridisch Loket.

Verder verstrekken sommige gemeenten bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Naast de eigen bijdrage kunnen er bijkomende kosten in rekening
worden gebracht, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en gemeentelijke
leges voor het opvragen van uittreksel uit de Basis Registratie
Personen.

Bel dan vrijblijvend voor een gratis kennismaking, of stel uw vraag direct in een telefonisch gesprek.